• alternatywny tekst

    Budynek TBS - ul. Mikołowska 25

  • Mural - ul. Pszczyńska 44a

  • "Krasnoludek po remoncie" - ul. Dolnych Wałów 35

Obniżony czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS

Z dniem 01 stycznia 2016 roku czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS będzie obniżony z 11,89 zł za 1m² na 11,49 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Dla lokali zajmowanych przez Najemców, którzy pomimo ciążącego na nich obowiązku ustawowego nie złożyli deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na ich gospodarstwo domowe lub których dochody przekraczają ustawowe ograniczenia, stawka czynszu pozostaje bez zmian i wynosi 12,80 zł za 1m² powierzchni użytkowej.

image_pdfimage_print

Zmiana godzin pracy od 02.01.2016

Informujemy, iż od 02.01.2016 r. wszystkie jednostki ZBM I TBS Sp. z o.o. będą otwarte dla Klientów

od poniedziałku do piątku w godzinach

Poniedziałek 8.00 -15.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 16.30

Piątek 8.00 – 13.30

image_pdfimage_print

Zmiany opłat za c.o.

Z dniem 1 grudnia 2015r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-49(7)/2015/240/XIII/AZa z dnia 29 października 2015r.

Treść Taryfy

image_pdfimage_print

Ważne dla użytkowników gminnych lokali użytkowych

Oferujemy Państwu dostęp do modułu Internetowa Obsługa Kontrahenta, który daje możliwość: sprawdzenia stanu kartoteki finansowej, podglądu faktur, nr rachunku bankowego, itp. oraz dokonywania płatności za pośrednictwem sieci WWW.
Koszty wykonania przelewu każdorazowo ponosi osoba zlecająca, a wysokość opłaty wynosi 1,20 zł., bez względu na ilość faktur, za które jest ona dokonywana. Płatność ta jest realizowana natychmiast, czyli po wykonaniu przelewu jest ona widoczna na kartotece finansowej danego lokalu (bez względu na dzień tygodnia). Firmą pośredniczącą w operacji i gwarantującą jej powodzenie jest firma Blue Media S.A.
Korzystanie z w/w modułu daje możliwość bieżącej kontroli kartoteki finansowej. Czytaj dalej

image_pdfimage_print