Ogłoszenie

3 grudnia 2021
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach informuje Szanownych Klientów, że wszystkie siedziby Spółki w dniu 24 grudnia 2021 roku (tj. piątek) będą nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
image_pdfimage_print

Nabór na mieszkania TBS

3 grudnia 2021

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
ogłasza nabór na mieszkania w zasobach TBS
od dnia 06.12.2021 r. do dnia 19.01.2022 r.

Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach w dniach 11.01.2022r. (wtorek) i 13.01.2022r. (czwartek) w godzinach od 09:30 do 11:30 lub po uprzednim telefonicznym umówieniu się z pracownikiem Działu Zasobów Własnych, tel. 32/339-29-35 lub 32/339-29-37.
Wnioski dostępne są również tutaj.
L.p. Adres Czynsz
bez mediów
Rodzaj mieszkania Partycypacja Kaucja Oglądalność
1

Witkiewicza 19/27
III piętro
(winda)

518,13 zł

1 pokój
(1 z aneksem)
42,09 m²

41.874,00 zł
6.218,00 zł
29.12.2021
godz. 14:45-15:00
05.01.2022

godz. 14:45-15:00
2

Witkiewicza 19/34
IV piętro
(winda)

528,10 zł

1 pokój
(1 z aneksem)
42,90 m²

36.230,00 zł
6.337,00 zł
29.12.2021
godz. 15:00-15:15
05.01.2022
godz. 15:00-15:15
Uwaga
ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wycofania lokalu mieszkalnego z przedmiotowego naboru
image_pdfimage_print

Nowa Taryfa dla wody obowiązująca od 01.10.2021r.

24 września 2021
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2020r., poz. 2028). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 01 października 2021r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec.
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
Grupa taryfowa Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2021r.
do 30.09.2022r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2022r.
do 30.09.2023r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2023r.
do 30.09.2024r.
netto brutto netto brutto netto brutto
Gospodarstwa domowe 5,33 5,76 5,33 5,76 5,33 5,76
Cele farmaceutyczno –
spożywcze
produkcji napojów
lub art. spożywczych
5,36 5,79 5,36 5,79 5,36 5,79
Pozostali odbiorcy usług 5,42 5,85 5,42 5,85 5,42 5,85

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Grupa taryfowa Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2021r.
do 30.09.2022r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2022r.
do 30.09.2023r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2023r.
do 30.09.2024r.
netto brutto netto brutto netto brutto
Gospodarstwa domowe 7,32 7,91 7,45 8,05 7,47 8,07
Pozostali odbiorcy usług 7,32 7,91 7,45 8,05 7,47 8,07
Opłata za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje się na stronie www.pwik.gliwice.pl.
image_pdfimage_print

Termomodernizacja wraz z modernizacją instalacji c.o. – Pszczyńska 173-179 w Gliwicach

23 września 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja realizowana w ramach projektu pod nazwą: „Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach”.
Projekt realizowany był w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – zmniejszenie emisyjności gospodarki. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Projekt przyczynił się do zmniejszenie kosztów ogrzewania, także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawy komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 173-179.
Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach przy wsparciu funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Jest to kolejna inwestycja prowadzona przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.
Przed remontem
Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie
image_pdfimage_print

Remont werandy w budynku przy Al. Korfantego 6

3 września 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż pod koniec lipca 2021 roku dobiegła końca inwestycja polegająca na renowacji werandy przy Al. Korfantego 6 w Gliwicach.
Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont konstrukcji werandy, natomiast Miasto Gliwice wykonało nowe oszklenie werandy w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
Jest to kolejna inwestycja prowadzona przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1.

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie

image_pdfimage_print

Termomodernizacja budynku przy ul. Franciszkańskiej 22 – Cecylii 4

20 sierpnia 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na termomodernizacji nieruchomości wraz z dobudową przewodów kominowych oraz remontem dachu papowego przy ul. Franciszkańskie 22 – Cecylii 4 w Gliwicach.
Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Franciszkańskie 22, Cecylii 4 w Gliwicach przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Jest to kolejna inwestycja prowadzona przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.
Przed remontem
Po remoncie
image_pdfimage_print

Termomodernizacja budynku przy ul. Bł. Czesława 26

20 sierpnia 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na termomodernizacji wraz z remontem elewacji frontowej budynku przy ul. Bł. Czesława 26 w Gliwicach.
Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. ul. Bł. Czesława 26 w Gliwicach przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci przyznanej  premii termomodernizacyjnej.
Jest to kolejna inwestycja prowadzona przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.

Przed remontem

Po remoncie
Po remoncie
image_pdfimage_print

Nowa Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.09.2021r.

13 sierpnia 2021
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Gliwicach informuje, że z dniem 1 września 2021 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o. o. wprowadza do stosowania zmienioną taryfę dla ciepła zatwierdzoną Decyzją Prezesa Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.58.2021.AZa z dnia 02 sierpnia 2021 roku.
Zmiana podyktowania jest znaczącym wzrostem kosztów zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla.
Plik do pobrania:
Decyzja Prezesa Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.58.2021.AZa
image_pdfimage_print

Termomodernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 48, 50, 52

6 lipca 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że zakończono inwestycję  polegającą na termomodernizacji budynku przy ul. Daszyńskiego 48, 50, 52 w Gliwicach.
Jest to kolejna termomodernizacja, która prowadzona była przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1.
Przed remontem
Po remoncie
image_pdfimage_print

Zakończenie inwestycji pt. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz termoizolacja budynku – Wiślana 2-10”

11 lutego 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja realizowana w ramach projektu pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach oraz termoizolacja budynku”. Projekt realizowany był w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Projekt przyczynił się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.
Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach przy wsparciu funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Jest to kolejna inwestycja prowadzona przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.

Przed remontem

Po remoncie

Przed remontem

Po remoncie

image_pdfimage_print

Termomodernizacja budynku przy ul. Kłodnickiej 13

29 stycznia 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku przy ul. Kłodnickiej 13 w Gliwicach.
Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kłodnickiej 13 w Gliwicach. Realizacja inwestycji pozwoliła na pozyskanie Świadectwa Efektywności Energetycznej, tzw. „Białych certyfikatów”. Środki z ich sprzedaży zasilą konto wspólnoty mieszkaniowej.
Jest to kolejna termomodernizacja, która prowadzona była przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.

Przed termomodernizacją

Po termomodernizacji

image_pdfimage_print

Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. – Granitowa 17-19, Granitowa 21-23, Granitowa 25-27

20 stycznia 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania polegająca na wykonaniu nowej wymiennikowni C.O. i C.W.U. wraz z wykonaniem osobnego opomiarowania trzech wspólnot w budynkach przy ul. Granitowej 17-19, Granitowej 21-23 oraz Granitowej 25-27.
Modernizacja została wykonana przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1.
image_pdfimage_print

Termomodernizacja wraz z remontem elewacji frontowej – Częstochowska 16

15 stycznia 2021
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na termomodernizacji wraz z remontem elewacji frontowej budynku przy ul. Częstochowskiej 16 w Gliwicach.
Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Częstochowskie 16 w Gliwicach przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci premii remontowej.
Jest to kolejna termomodernizacja wykonana przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.

Przed termomodernizacją – front

Po termomodernizacji – front

Przed termomodernizacją – tył

Po termomodernizacji – tył

image_pdfimage_print

Remont dachu – Styczyńskiego 38

4 grudnia 2020
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, że w budynku przy ul. Styczyńskiego 38 zostały zakończone prace polegające na wymianie dachówki ceramicznej, otynkowaniu kominów, montażu nowych ław kominiarskich oraz płotków przeciwśniegowych. Równocześnie przeprowadzono prace związane z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją mieszkalną.
Całość prac nadzorowana była przez pracowników Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 1.
Przed remontem
Po remoncie
image_pdfimage_print

Nowo wybudowane lokale – Górna 1 i 3

10 listopada 2020
ZBM I TBS Sp. z o.o. informuje, iż pod koniec października 2020 roku zostały udostępnione do oglądalności 48 lokali w nowo wybudowanych budynkach przy ul. Górniej 1 i 3 w Gliwicach. W oglądalności mogły wziąć udział osoby uprawnione do wynajęcia lokalu mieszkalnego w budynku stanowiącym własność miasta Gliwice,  oddanego do użytkowania po dniu 30.06.2019 roku.
Oglądalność była przeprowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym nad którą czuwali nasi pracownicy przy wsparciu funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Z naszej strony dziękujemy wszystkim oglądającym za zdyscyplinowanie i przestrzeganie obowiązujących obostrzeń.
Poniżej link: „Miejskie „m” przy Kujawskiej”
https://youtu.be/zuaFcic6ORo

 
image_pdfimage_print

Dobudowa przewodów wentylacyjnych – Plac Jaśminu 6-8

30 października 2020
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, że w budynku przy ul. Plac Jaśminu 6-8 zostały zakończone prace polegające na dobudowie przewodów wentylacyjnych. Kominy zostały wykończone metodą lekką mokrą. Cegła klinkierowa została odwzorowana zgodnie z posiadanym projektem.
Całość prac nadzorowana była przez pracowników Rejonu Obsługi Mieszkańców nr 1.

 

image_pdfimage_print

Ogłoszenie

20 października 2020
ZBM I TBS Sp. z o.o. informuje, iż jako Zarządca zasobu komunalnego Miasta Gliwice i Wspólnot Mieszkaniowych, na bieżąco czyni starania w celu edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Ponadto coraz więcej miejsc gromadzenia odpadów jest odpowiednio zorganizowane, estetyczne  i odpowiednio oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ponadto informujemy, iż harmonogram wywozu odpadów komunalnych, mycia pojemników oraz wywozu gabarytów i elektrośmieci dostępny jest w poniższym linku
https://segreguj.gliwice.eu/start.php?s=98
Przypominamy, iż odbiór gabarytów odbywa się w wyznaczonych dniach zgodnie z powyższym harmonogramem.     

image_pdfimage_print

Zakończenie termomodernizacji – Św. Katarzyny 4-4A

8 października 2020
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na termomodernizacji wraz z remontem elewacji frontowej budynku przy ul. Św. Katarzyny 4-4A w Gliwicach.
Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Św. Katarzyny 4-4A w Gliwicach przy wsparciu finansowym Banku Gospodarstwa Krajowego w postaci przyznanej  premii remontowej.
Jest to kolejna termomodernizacja wykonana przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.
Przed remontem
Po remoncie

Przed remontem
Po remoncie
image_pdfimage_print

Kolejna zakończona inwestycja

5 października 2020
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. w Gliwicach z przyjemnością informuje, że we wrześniu 2020 roku został wyremontowany kolejny dach na ulicy Góry Chełmskiej 34, 36, 38.
Jest to już trzeci dach wyremontowany przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 w przeciągu 18 miesięcy.

 

 

 

image_pdfimage_print

Utrudniony wywóz śmieci

2 października 2020
Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. informuje, że wpływają do Spółki skargi o braku możliwość odbioru odpadów komunalnych z uwagi na uniemożliwiony dojazd do miejsca posadowienia pojemników na odpady przez zaparkowane samochody. Skargi dotyczą również porozrzucanych odpadów na ziemi przy kontenerach. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice, do obowiązków każdego najemcy należy segregacja odpadów.
W związku z powyższym prosimy o nie parkowanie  w sposób utrudniający dojazd do kontenerów, a także przypominamy o obowiązkowym segregowaniu odpadów i umieszczaniu ich w przeznaczonych do tego pojemnikach na odpady.
image_pdfimage_print

Zmiana wysokości opłat za śmieci

23 września 2020
Zarząd  Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Gliwice informuje, że na podstawie Uchwały NR XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od dnia 01 października 2020r. na terenie gminy Gliwice obowiązywać będą nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W załączeniu Uchwała nr XVII/337/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30.07.2020r.
image_pdfimage_print

Przeglądy przewodów wentylacyjnych

22 września 2020
Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że zgodnie z §62 pkt 1c prawa budowlanego na zasobach własnych TBS zbliża się ku końcowi termin corocznych przeglądów przewodów wentylacyjnych.
Osoby nieobecne w trakcie wizyt kominiarskich proszone są o osobisty kontakt z firmą przeprowadzającą przegląd kominiarski, tj. z Zakładem Kominiarskim Jarosław Fajfrzyk, tel. 33/ 845-60-36 lub 606-366-526.
image_pdfimage_print

Zdewastowana elewacja budynku przy ul. Zabrskiej 13

4 września 2020
Przed renowacją
Po renowacji

 

image_pdfimage_print
15 kwietnia 2020

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach od dnia 27 marca 2020 roku, aż do odwołania, rozpoczyna w zarządzanych przez siebie budynkach komunalnych i w TBS-ach dodatkową dezynfekcję klamek, drzwi wejściowych, poręczy, paneli od domofonów, przycisków wind (w środku i na zewnątrz). Dezynfekcja odbywać się będzie przy użyciu środków niezagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców. Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.


(więcej…)

image_pdfimage_print

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – WM Pszczyńska 173-179

15 kwietnia 2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach podpisała w dniu 7 kwietnia 2020 roku, umowę o dofinansowania Projektu „Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach.”, w ramach podziałania POIS.01.07.01 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynku mieszkalnego. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła, a tym samym spalanego węgla kamiennego w mieszkaniach. Szacowany roczny spadek emisji gazów po zakończeniu projektu wyniesie 266,64 Mg CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej oszacowano na 2.594,86 GJ/rok.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.549.011,30 zł. Wspólnota pozyskała wsparcie w postaci pożyczki w kwocie 1.069.906,11 zł, która po wypełnieniu celów projektu może zostać umorzona jako premia inwestycyjna, w wysokości do 641.943,67 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 173-179 informacje, iż funkcjonuje mechanizmu umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez możliwość przekazywania informacji na specjalny adres mailowy: wmpszczynska173-179@zbmgliwice.pl

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 173-179 zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

image_pdfimage_print

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – WM Plac Jaśminu 10

15 kwietnia 2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Placu Jaśminu 10 w Gliwicach podpisała w dniu 10 kwietnia 2020 roku, umowę o dofinansowanie Projektu „Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych, uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych-wentylacyjnych oraz wykonanie instalacji gazowej od przyłącza do gazomierzy na klatce schodowej we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Placu Jaśminu 10 w Gliwicach według projektu POIS.01.07.01-00-0031/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.00 priorytet POIS.01.00.00 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynku mieszkalnego. Szacowany roczny spadek emisji gazów po zakończeniu  projektu wyniesie 43,33 Mg CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej oszacowano na 444,41 GJ/rok.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 422.316,23 zł. Wspólnota pozyskała wsparcie w postaci pożyczki w kwocie 291.045,98 zł, która po wypełnieniu celów Projektu może zostać umorzona jako premia inwestycyjna w wysokości do 135.821,46 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  przy Placu Jaśminu 10 informuje, iż funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez możliwość przekazywania informacji na specjalny adres mailowy:
wmplacjasminu10@zbmgliwice.pl

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Placu Jaśminu 10 zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

image_pdfimage_print

Powiadomienia sms o przerwach w dostawach wody

20 stycznia 2020

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach uruchamia bezpłatną usługę umożliwiającą błyskawiczne przekazywanie powiadomień sms informujących o przerwach w dostawie wody czy awariach. Działanie to ma umożliwić dostęp do bieżących informacji o sytuacji i zdarzeniach na sieci wodociągowej. Oferta ta adresowana jest do wszystkich klientów przedsiębiorstwa. Mogą z niej korzystać zarówno osoby posiadające umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, jak również mieszkańcy budynków wielolokalowych.

Informacje o przerwach w dostawie wody, awariach sieci wodociągowej oraz planowanym czasie zakończenia prac usuwania zdarzenia w rejonie ulicy wskazanej przez klienta będą wysyłane pod numer telefonu wskazany w systemie rejestracyjnym na urządzenie umożliwiające odbieranie wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej. Usługa jest bezpłatna, ewentualne koszty mogą wynikać z indywidualnych umów klientów z operatorem sieci. Wiadomości przesyłane są siedem dni w tygodniu, adekwatnie do występujących zdarzeń.

Usługę powiadamiania SMA o przerwach w dostawach wody można aktywować rejestrując się na stronie rejestracja.pwik.gliwice.pl, gdzie dostępny jest również  Regulamin świadczenia usługi wraz z Klauzulą Informacyjną.

image_pdfimage_print

Wysokość czynszu dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o.

8 maja 2017

Z dniem 01 sierpnia 2019 roku czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach został ustalony na poziomie 12,31 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Dla lokali zajmowanych przez Najemców, którzy pomimo ciążącego na nich obowiązku wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, nie złożyli deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe oraz których dochody przekraczają ustawowe ograniczenia – stawka czynszu od 01 lipca 2018 roku jest przeliczana proporcjonalnie do wysokości osiągniętego dochodu.

image_pdfimage_print

Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność”

23 grudnia 2016

Kampania społeczna „Czad i ogień. Obudź czujność” to kampania profilaktyczno – edukacyjna prowadzona wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Celem akcji jest uświadamianie o zagrożeniach i możliwościach zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, takim jak pożar czy zaczadzenie.

Pełny materiał dotyczący prowadzonej kampanii dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.straz.gov.pl.

(więcej…)

image_pdfimage_print

Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków

23 grudnia 2016

Informujemy, że od 01 stycznia 2017 roku w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach obowiązuje poniższy Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Pliki do pobrania:
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oboowiązujący od 01.01.2017r.

image_pdfimage_print

Ważne dla użytkowników gminnych lokali użytkowych

10 sierpnia 2015

Oferujemy Państwu dostęp do modułu Internetowa Obsługa Kontrahenta, który daje możliwość: sprawdzenia stanu kartoteki finansowej, podglądu faktur, nr rachunku bankowego, itp. oraz dokonywania płatności za pośrednictwem sieci www. Koszty wykonania przelewu każdorazowo ponosi osoba zlecająca, a wysokość opłaty wynosi 1,20 zł., bez względu na ilość faktur, za które jest ona dokonywana.  Firmą pośredniczącą w operacji i gwarantującą jej powodzenie jest firma Blue Media S.A. Korzystanie z w/w modułu daje możliwość bieżącej kontroli kartoteki finansowej.

Każdy kontrahent, który będzie zainteresowany otrzyma unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych oraz do dokonywania płatności z poziomu przeglądarki internetowej.
Zachęcamy również do skorzystania z możliwości przesyłania faktur drogą e-mailową.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy złożyć wniosek.

image_pdfimage_print
ZBM Gliwice