• Siedziba Spółki - ul. Dolnych Wałów 11

 • ROM-1 - ul. Kłodnicka 5

 • ROM-2 Oddział 1 - ul. Zabrska 15

 • ROM-2 Oddział 2 - ul. Niedurnego 6

 • ROM-3 - ul. Pszczyńska 44

Nabór na mieszkania TBS

9 września 2020

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Gliwice ogłasza otwarty nabór na mieszkania 1, 2 pokojowe w zasobach TBS od dnia 10.09.2020 r. do dnia 30.10.2020r.

Wszystkie osoby zainteresowane mieszkaniami TBS prosimy o złożenie wniosku z określeniem:

 • ilość pokoi,
 • metrażu mieszkania,
 • wysokość partycypacji,
 • lokalizacji.

Wnioski o najem lokalu mieszkalnego  przyjmowane będą w Biurze Obsługi Klienta lub w Dziale Zasobów Własnych (TBS) przy ul. Dolnych Wałów 11 w Gliwicach. Druki w wersji elektronicznej dostępne są TUTAJ lub w wersji papierowej w siedzibie Spółki.

Nasze lokalizacje to:
 1. Osiedle Bajkowe: ul. Szafirowa oraz ul. Andersena,
 2. Daszyńskiego 20,
 3. Zabrska 13,
 4. o. Jana Siemińskiego 31,
 5. Witkiewicza 19,
 6. Mikołowska 15, 19, 21, 25.
image_pdfimage_print

Zdewastowana elewacja budynku przy ul. Zabrskiej 13

4 września 2020
Przed renowacją
Po renowacji

 

image_pdfimage_print

#GaszynChallenge – wyzwanie przyjęte! Robimy przysiady

11 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach został nominowany przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gliwicach do wzięcia udziału w akcji charytatywnej na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, tzw. #GaszynChallenge.

Podjęliśmy wyzwanie! Zrobiliśmy przysiady na rzecz Fundacji “Cała Naprzód” Subkonto im. Mirka Wala.
Obejrzyj film:

Do dalszej akcji nominujemy dwie kolejne firmy:
1. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach,
2. POG-TECH Sp. z. o.o.

Na czym polega Gaszyn Challenge?
Gaszyn Challenge jest to akcja charytatywna, w ramach której nominowani wykonują 10 pompek lub 10 przysiadów w ramach zbiórki na rzecz chorego. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie ćwiczenia i mogą nominować kolejne osoby lub instytucje.

image_pdfimage_print
1 lipca 2020
Szanowni Państwo,
W związku ze stanem epidemii i w trosce o bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach wprowadził ograniczenia w bezpośrednim dostępie interesantów.
Wszelkie sprawy związane z realizacją usług prosimy załatwiać drogą elektroniczną lub telefonicznie, pod niżej wskazane dane kontaktowe.
Adres e-mail Numer telefonu
Dyrekcja – ul. Dolnych Wałów11 [email protected]
[email protected]
(32) 339-29-50
(32) 339-29-80
(32) 339-29-64
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 1 – ul. Kłodnicka 5 [email protected] (32) 339-29-97
(32) 339-29-98
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 Oddział 1 – ul. Zabrska 15 [email protected] (32) 339-29-82
(32) 339-29-83
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 Oddział 2 – ul. Niedurnego 6 [email protected] (32) 339-29-88
(32) 339-29-89
Rejon Obsługi Mieszkańców nr 3 – ul. Pszczyńska 44C [email protected] (32) 339-29-92
(32) 339-29-93
W przypadku spraw wymagających osobistego stawiennictwa prosimy o wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu spotkania z pracownikiem ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.
Z góry przepraszamy za utrudnienia.
image_pdfimage_print

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

30 kwietnia 2020

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że od dnia 09 maja 2020 roku rusza zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wybranych punktach miasta Gliwice.

Zbiórkę realizuje firma Enviropol PL Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Mechaników 15. Telefon kontaktowy (32) 338-38-85, 600-874-173, 666-877-350.

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram zbiórki wyżej wymienionego sprzętu. (więcej…)

image_pdfimage_print
15 kwietnia 2020

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach od dnia 27 marca 2020 roku, aż do odwołania, rozpoczyna w zarządzanych przez siebie budynkach komunalnych i w TBS-ach dodatkową dezynfekcję klamek, drzwi wejściowych, poręczy, paneli od domofonów, przycisków wind (w środku i na zewnątrz). Dezynfekcja odbywać się będzie przy użyciu środków niezagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców. Działania te mają na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa.


(więcej…)

image_pdfimage_print

Toaleta to nie śmietnik

15 kwietnia 2020

W związku z częstymi awariami pomp w ostatnim czasie w przepompowni ścieków na Osiedlu Bajkowym, Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego wzywa do natychmiastowego zaprzestania wrzucania śmieci typu szmaty, mopy, pampersy, chusteczki nawilżające itp. do toalety. Wymienione odpady notorycznie doprowadzają do poważnych awarii pomp  ściekowych co wiąże się z potężnymi kosztami ich usuwania. Powyższe może również spowodować wybicie ścieków i zalaniem mieszkań, ogrodów lub ulic.

Niezastosowanie się do powyższych zaleceń
może spowodować powiększenie opłat czynszowych
na wynajmowanych przez Państwa mieszkaniach

Poniższe zdjęcia ilustrują przedmioty wrzucane do toalety przez lokatorów.


ZBM I TBS Sp. z o.o. Gliwice ul. Dolnych Wałów 11
odpowiedzialny za informację jest Dział Zasobów Własnych (TBS) kontakt:
[email protected], tel. 32-33-92-969 (937,935)

image_pdfimage_print

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – WM Pszczyńska 173-179

15 kwietnia 2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach podpisała w dniu 7 kwietnia 2020 roku, umowę o dofinansowania Projektu „Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach.”, w ramach podziałania POIS.01.07.01 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynku mieszkalnego. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie ilości wytwarzanego ciepła, a tym samym spalanego węgla kamiennego w mieszkaniach. Szacowany roczny spadek emisji gazów po zakończeniu projektu wyniesie 266,64 Mg CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej oszacowano na 2.594,86 GJ/rok.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 1.549.011,30 zł. Wspólnota pozyskała wsparcie w postaci pożyczki w kwocie 1.069.906,11 zł, która po wypełnieniu celów projektu może zostać umorzona jako premia inwestycyjna, w wysokości do 641.943,67 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2018-2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 173-179 informacje, iż funkcjonuje mechanizmu umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez możliwość przekazywania informacji na specjalny adres mailowy: [email protected]

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 173-179 zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

 

image_pdfimage_print

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – WM Plac Jaśminu 10

15 kwietnia 2020

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Placu Jaśminu 10 w Gliwicach podpisała w dniu 10 kwietnia 2020 roku, umowę o dofinansowanie Projektu “Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem izolacji pionowej ścian fundamentowych, uporządkowania i dobudowy przewodów kominowych-wentylacyjnych oraz wykonanie instalacji gazowej od przyłącza do gazomierzy na klatce schodowej we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy Placu Jaśminu 10 w Gliwicach według projektu POIS.01.07.01-00-0031/19 w ramach poddziałania POIS.01.07.00 priorytet POIS.01.00.00 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem projektu jest zmniejszenie kosztów ogrzewania, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynku mieszkalnego. Szacowany roczny spadek emisji gazów po zakończeniu  projektu wyniesie 43,33 Mg CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej oszacowano na 444,41 GJ/rok.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 422.316,23 zł. Wspólnota pozyskała wsparcie w postaci pożyczki w kwocie 291.045,98 zł, która po wypełnieniu celów Projektu może zostać umorzona jako premia inwestycyjna w wysokości do 135.821,46 zł.

Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  przy Placu Jaśminu 10 informuje, iż funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, poprzez możliwość przekazywania informacji na specjalny adres mailowy:
[email protected]

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Placu Jaśminu 10 zobowiązuje się zaniechać podejmowania działań odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.

image_pdfimage_print

Powiadomienia sms o przerwach w dostawach wody

20 stycznia 2020

Informujemy, iż Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach uruchamia bezpłatną usługę umożliwiającą błyskawiczne przekazywanie powiadomień sms informujących o przerwach w dostawie wody czy awariach. Działanie to ma umożliwić dostęp do bieżących informacji o sytuacji i zdarzeniach na sieci wodociągowej. Oferta ta adresowana jest do wszystkich klientów przedsiębiorstwa. Mogą z niej korzystać zarówno osoby posiadające umowę na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, jak również mieszkańcy budynków wielolokalowych.

Informacje o przerwach w dostawie wody, awariach sieci wodociągowej oraz planowanym czasie zakończenia prac usuwania zdarzenia w rejonie ulicy wskazanej przez klienta będą wysyłane pod numer telefonu wskazany w systemie rejestracyjnym na urządzenie umożliwiające odbieranie wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej. Usługa jest bezpłatna, ewentualne koszty mogą wynikać z indywidualnych umów klientów z operatorem sieci. Wiadomości przesyłane są siedem dni w tygodniu, adekwatnie do występujących zdarzeń.

Usługę powiadamiania SMA o przerwach w dostawach wody można aktywować rejestrując się na stronie rejestracja.pwik.gliwice.pl, gdzie dostępny jest również  Regulamin świadczenia usługi wraz z Klauzulą Informacyjną.

image_pdfimage_print

Solidna Firma 2018

17 kwietnia 2019
Pragniemy poinformować, iż 2 marca 2019 roku po raz ósmy zostaliśmy wyróżnieni prestiżowym certyfikatem Solidna Firma, przyznawanym firmom, które świadczą najwyższą możliwą jakość obsługi i przestrzegają wszelkich standardów.
Tytuł Solidna Firma to wyróżnienie informujące wszystkich naszych  kontrahentów i klientów o tym, że charakteryzuje nas wyjątkowa rzetelność, fachowość oraz wiarygodność.
Certyfikat Solidna Firma wręczany jest przez Kapitułę Programu Gospodarczo – Konsumenckiego polskim przedsiębiorstwom działającym zgodnie z zasadami etyki oraz wyróżniającym się uczciwością i rzetelnością w biznesie, a także terminowością w realizacji wszystkich zobowiązań.

 

image_pdfimage_print

Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

22 maja 2018

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. poz. 328, 1566, 2180 z 2017r.). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 25 maja 2018 roku na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa taryfowa Cena w zł/m³ w okresie
od 25.05.2018r.
do 24.05.2019r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 25.05.2019r.
do 24.05.2020r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 25.05.2020r.
do 24.05.2021r.
netto brutto netto brutto netto brutto
Gospodarstwa domowe 4,58 4,95 4,71 5,09 4,85 5,24
Cele farmaceutyczno –
spożywcze,
produkcji napojów
lub art. spożywczych
4,62 4,99 4,75 5,13 4,90 5,29
Pozostali odbiorcy usług 4,65 5,02 4,78 5,16 4,93 5,32

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa taryfowa Cena w zł/m³ w okresie
od 25.05.2018r.
do 24.05.2019r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 25.05.2019r.
do 24.05.2020r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 25.05.2020r.
do 24.05.2021r.
netto brutto netto brutto netto brutto
Gospodarstwa domowe 6,61  7,14 6,72 7,26 6,86 7,41
Pozostali odbiorcy usług 6,61 7,14 6,72 7,26 6,86 7,41

Opłata za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje się na stronie www.pwik.gliwice.pl.

image_pdfimage_print
Wysokość czynszu dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o. 8 maja 2017

Z dniem 01 sierpnia 2019 roku czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach został ustalony na poziomie 12,31 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

Dla lokali zajmowanych przez Najemców, którzy pomimo ciążącego na nich obowiązku wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, nie złożyli deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe oraz których dochody przekraczają ustawowe ograniczenia – stawka czynszu od 01 lipca 2018 roku jest przeliczana proporcjonalnie do wysokości osiągniętego dochodu.

image_pdfimage_print
Nowa Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.05.2017 r. 25 kwietnia 2017

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w imieniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 maja 2017 roku wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA.4210.1(8).2017.240.XIV.RZ.Zmd z dnia 23 marca 2017r.

Treść Taryfy opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 30.03.2017r. i jest dostępna tutaj (Taryfa dla ciepła obowiązująca od 01.05.2017r.) oraz na stronie internetowej www.pec.gliwice.pl.

Jednocześnie informujemy, że zaliczki za c.o. nie ulegają zmianie.

image_pdfimage_print
Kampania społeczna “Czad i ogień. Obudź czujność” 23 grudnia 2016

Kampania społeczna “Czad i ogień. Obudź czujność” to kampania profilaktyczno – edukacyjna prowadzona wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Celem akcji jest uświadamianie o zagrożeniach i możliwościach zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom, takim jak pożar czy zaczadzenie.

Pełny materiał dotyczący prowadzonej kampanii dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.straz.gov.pl.

(więcej…)

image_pdfimage_print
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków 23 grudnia 2016

Informujemy, że od 01 stycznia 2017 roku w zasobach zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach obowiązuje poniższy Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków.

Pliki do pobrania:
Regulamin rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oboowiązujący od 01.01.2017r.

image_pdfimage_print
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 22 września 2015

Zawiadamiamy, iż na podstawie Uchwały Nr VIII/168/2015 Rady Miasta z dnia 23 lipca 2015r. zmianie ulegają opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

image_pdfimage_print
Ważne dla użytkowników gminnych lokali użytkowych 10 sierpnia 2015

Oferujemy Państwu dostęp do modułu Internetowa Obsługa Kontrahenta, który daje możliwość: sprawdzenia stanu kartoteki finansowej, podglądu faktur, nr rachunku bankowego, itp. oraz dokonywania płatności za pośrednictwem sieci www. Koszty wykonania przelewu każdorazowo ponosi osoba zlecająca, a wysokość opłaty wynosi 1,20 zł., bez względu na ilość faktur, za które jest ona dokonywana.  Firmą pośredniczącą w operacji i gwarantującą jej powodzenie jest firma Blue Media S.A. Korzystanie z w/w modułu daje możliwość bieżącej kontroli kartoteki finansowej.

Każdy kontrahent, który będzie zainteresowany otrzyma unikalny identyfikator i hasło, które pozwala na dostęp do danych oraz do dokonywania płatności z poziomu przeglądarki internetowej.
Zachęcamy również do skorzystania z możliwości przesyłania faktur drogą e-mailową.
W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy złożyć wniosek.

image_pdfimage_print
ZBM Gliwice