Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wszystkie ogłoszenia ZBM I TBS Sp. z o.o. zamieszczone do 01.08.2023r. znajdują się w poniższym linku – kliknij TUTAJ


Numer referencyjny sprawyTytuł zamówieniaRodzaj procedury
065/PA/2024/ZBMWykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 2, 3 w budynku przy ul. Kunickiego 14 w Gliwicach oraz lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3 w budynku przy ul. Kunickiego 18 w Gliwicach oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotłów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek.
Identyfikator postępowania w bazie e-zamówienia: ocds-148610-1ddb8096-27d0-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
064/PA/2024/ZBMWykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 14/2, 14/3, 14/4, 16/1, 16/2, 16/3 przy ul. Goździkowej 14-16 w Gliwicach oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotłów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek.
Identyfikator postępowania w bazie e-zamówienia: ocds-148610-b223bc6a-27cd-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
063/PA/2024/ZBMWykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 7, 12, 14, 15, 17 w budynku przy ul. Zwycięstwa 41 w Gliwicach wraz z wydzieleniem pomieszczeń łazienek w przedmiotowych lokalach oraz doprowadzeniem instalacji zimnej wody do kotów gazowych, rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek oraz dobudową przewodów wentylacyjnych i spalinowych.
Identyfikator postępowania w bazie e-zamówienia: ocds-148610-97216591-27ca-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
062/PA/2024/ZBMWykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej od stacji wymienników ciepła w budynku przy ul. Rynek 4-5 w Gliwicach.
Identyfikator postępowania w bazie e-zamówienia: ocds-148610-aed04f8f-27c6-11ef-a458-c2a7c3d67e03
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
034/PZ/2024/ZBMWykonywanie rocznych przeglądów technicznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych  kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania.

Identyfikator postępowania w bazie e-zamówienia: ocds-148610-d41c27f1-f195-11ee-b016-82aaee56c84c
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
036/PZ/2024/ZBMWykonywanie usług w zakresie ubezpieczenia majątku Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wraz z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
oraz ubezpieczenia budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Gliwice
a zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 


Identyfikator postępowania w bazie e-zamówienia: ocds-148610-68bb7b24-f722-11ee-b016-82aaee56c84c
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
030/PZ/2024/ZBMWykonanie termomodernizacji wraz z remontem budynku przy ul. Głogowskiej 9 w Gliwicach

Identyfikator postępowania w bazie e-zamówienia: ocds-148610-6b23b809-e6a1-11ee-9c02-ce2b643d361d
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
029/PZ/2024/ZBMWykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Franciszkańskiej 20 w Gliwicach.Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
027/PA/2024/ZBMWykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 1, 3, 4, 7 oraz dla lokalu użytkowego U-1 przy ul. Mikołowskiej 24 w Gliwicach oraz dla lokali mieszkalnych nr 2, 3 przy ul. Nowy Świat 2 w Gliwicach wraz z wydzieleniem łazienek w lokalu nr 4 przy ul. Mikołowskiej 24 oraz w lokalu nr 2 przy ul. Nowy Świat 2 w Gliwicach, oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotłów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek i dobudową przewodów wentylacyjnych i spalinowych.Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
026/PA/2024/ZBMWykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 2, 4, 8 wraz z wydzieleniem łazienki w lokalu nr 8 przy ul. Siemińskiego 14-16 w Gliwicach, oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotłów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek.Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
025/PA/2024/ZBMWykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 11/8, 13/2, 13/3, 13/4, 13/8 wraz z wydzieleniem łazienek w lokalach 11/1, 11/7, 13/2, 13/8 przy ul. Krzywej w Gliwicach, oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotłów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek i dobudową przewodów wentylacyjnych i spalinowych.Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
024/PA/2024/ZBMWykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali nr 2,3,4,5,6,8 przy ul. Krzywej 3 oraz dla lokali nr 6,7,8 przy ul. Krzywej 5 w Gliwicach wraz z wydzieleniem lub dostosowaniem łazienki do obowiązujących przepisów  prawa w lokalach 2,3,4,5,6,8 przy ul. Krzywej 3 oraz w lokalach 6,7,8 przy ul. Krzywej 5 w Gliwicach, oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotłów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienek i dobudową przewodów wentylacyjnych i spalinowych.Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
014/PA/2024/ZBMBudowa budynku mieszkalnego w technologii szkieletowej drewnianej
wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą
przy ul. Górnej w Gliwicach.
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
009/PA/2024/ZBMWykonanie remontu elewacji, ocieplenia ścian wraz z kolorystyką elewacji, izolacji pionowej ścian zewnętrznych z odwodnieniem, remontu pokrycia dachowego z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowania kominów oraz innych robót towarzyszących w budynku usługowym przy Placu Jaśminu 2 w Gliwicach.Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
006/PA/2024/ZBMWykonywanie remontów mieszkań socjalnych i docelowych w budynkach gminnych, zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w GliwicachTryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
005/PA/2024/ZBMŚwiadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
080/PZ/2023/ZBMWykonywanie drobnych robót ogólnobudowlanych, dekarskich oraz instalacyjnych
w ramach konserwacji i obsługi technicznej zasobów własnych oraz budynków wybudowanych w systemie TBS będących własnością Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
077/PZ/2023/ZBMWykonywanie usług opróżniania lokali wraz z wywozem ruchomości na wysypisko, do magazynu bądź innego lokalu, usług sprzątania lokali przeznaczonych do przetargu, usług dezynfekcji lokali po zgonach, usług dezynsekcji i dezodoryzacji
w zasobach administrowanych i zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich
I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
076/PZ/2023/ZBMWykonywanie usług w zakresie całodobowej obsługi technicznej zasobów TBS, zasobów własnych oraz zasobów komunalnych administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w GliwicachTryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
057/PZ/2023/ZBMWykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętymi komorami spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokali mieszkalnych nr 18/1, 18/2, 18/5, 20/1, 20/4 przy ul. Goździkowej 18-20 w Gliwicach  oraz doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotłów gazowych wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienekTryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
054/PZ/2023/ZBMWykonanie remontu siedmiu mieszkań docelowych w zasobach Miasta Gliwice, 
w ramach zadania “Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – remont lokali mieszkalnych socjalnych i docelowych – IX”
Tryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP
050/PZ/2023/ZBMWykonywanie usług w zakresie stałego utrzymania czystości nieruchomości TBS oraz nieruchomości zarządzanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w GliwicachTryb podstawowy Art.275 pkt.1 PZP

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach