Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Internetowy dostęp do kartoteki dla najemców TBS oraz właścicieli, a także użytkowników gminnych lokali użytkowych

Internetowy dostęp do kartoteki dla najemców TBS oraz właścicieli, a także użytkowników gminnych lokali użytkowych znajduje się pod adresem https://iokzbmgliwice.pl/InetObsKontr/LoginPage.

Internetowa Obsługa Klienta (IOK) umożliwia bieżące monitorowanie rozliczeń i wpłat z tytułu najmu lokalu przez najemców mieszkań i lokali użytkowych TBS oraz z tytułu posiadania lokalu przez właściciela lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej, za pośrednictwem sieci Internet.

Główny najemca lokalu TBS oraz właściciel lokalu we Wspólnocie Mieszkaniowej, który zainteresowany jest uzyskaniem dostępu do własnej kartoteki za pomocą sieci Internet powinien zgłosić się do Biura Obsługi Klienta właściwego miejscowo Rejonu Obsługi Mieszkańców (dotyczy właścicieli) lub do Biura Obsługi Klienta przy ulicy Dolnych Wałów 11, w celu podpisania odpowiednich dokumentów (tj. Regulaminu dostępu do Systemu Internetowej Obsługi Klienta (IOK), Wniosek o przyznanie dostępu do Systemu Internetowej  Obsługi Klienta (IOK)).


Dla użytkowników lokali użytkowych również udostępniony został moduł Internetowa Obsługa Kontrahenta który daje możliwość:

  • sprawdzenia stanu kartoteki finansowej,
  • podglądu faktur, nr rachunku bankowego, itp.,
  • dokonywania płatności za pośrednictwem sieci WWW.

Każdy kontrahent, który będzie zainteresowany wyżej wymienioną usługą otrzyma unikalny identyfikator i hasło na podstawie złożonego wniosku.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach