Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Deklaracja dostępności informacji

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zbmgliwice.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zbmgliwice.pl

Data publikacji: 2015.01.01.

Data aktualizacji: 2023.03.29

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu.
  • Linki prowadzące do dokumentów nie zawsze zawierają dodatkowe informacje opisujące cechy fizyczne danego pliku.
  • Nie każda strona serwisu ma unikalny tytuł.
  • Część opublikowanych informacji została sformatowana za pomocą tabel, które zostały wykorzystane do zdefiniowania warstwy wizualnej serwisu.
  • Na stronach mogą wystąpić elementy, które otwierają się w nowym oknie bez ostrzeżenia.

Data aktualizacji: 2023.03.29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach