Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ZBM I TBS w pigułce

W 1991r. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych został przekształcony uchwałą Rady Miasta w zakład budżetowy pod nazwą Zarząd Budynków Miejskich. W 1997r. podzielono go na dwa niezależne zakłady budżetowe.

W związku z transformacją gospodarki rynkowej i  w wyniku zmian – w konsekwencji w 1998 r. nastąpiło kolejno przekształcenie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Towarzystwo Budownictwa Społecznego, a następnie w jednoosobową spółkę Gminy Gliwice z dniem 1 sierpnia 1999r. W ten sposób powstał Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach funkcjonujący do dnia dzisiejszego.

Siedziba główna mieści się w Gliwicach przy ulicy Dolnych Wałów 11, dodatkowo istnieją trzy główne komórki terenowe – Rejony Obsługi Mieszkańców.

Zakres działalności obejmuje usługi związane z budownictwem społecznym oraz zarządzaniem nieruchomościami.

Podstawową działalnością inwestycyjną Spółki jest budowa mieszkań czynszowych w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego działającego zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1995r. o  niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.
Jest to działalność prowadzona z dużym sukcesem. Dział Zasobów Własnych (DTBS) stale poszukuje atrakcyjnych terenów nadających się pod kolejne inwestycje. Stabilność finansowa ZBM I TBS Sp. z o.o. gwarantuje dobrą pozycję kredytową niezbędną do uzyskania środków finansowych.

W zakresie zarządzania nieruchomościami ZBM I TBS Sp. z o.o. oferuje szeroki wybór usług. Dotyczy on zarówno lokali mieszkalnych jak i użytkowych. Od wielu lat ZBM I TBS Sp. z o.o. zarządza zasobami należącymi do Gliwic – miasta na prawach powiatu. Oferta jest kierowana także do prywatnych właścicieli nieruchomości, przede wszystkim Wspólnot Mieszkaniowych.

Długoletnie doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami gwarantuje wysoką jakość oraz konkurencyjność usług, które są ciągle doskonalone.

Głównym udziałowcem ZBM I TBS Sp. z o.o. są Gliwice – miasto na prawach powiatu gwarantujące stabilność finansową organizacji, co jest niezwykle ważne w obecnej sytuacji rynkowej.

Odbiorcą usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami są mieszkańcy miasta Gliwice, którzy są właścicielami większości zasobów, jak również prywatni właściciele zrzeszeni we Wspólnotach Mieszkaniowych.

Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych klienta jest podstawą istnienia naszej firmy, tym samym jego jak najlepsza obsługa stanowi priorytet naszej działalności.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach