• alternatywny tekst

    Budynek TBS - ul. Mikołowska 25

  • Mural - ul. Pszczyńska 44a

  • "Krasnoludek po remoncie" - ul. Dolnych Wałów 35

Obniżony czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS

Z dniem 01 stycznia 2016 roku czynsz dla lokali mieszkalnych w zasobach ZBM I TBS będzie obniżony z 11,89 zł za 1m² na 11,49 zł za 1m² powierzchni użytkowej. Dla lokali zajmowanych przez Najemców, którzy pomimo ciążącego na nich obowiązku ustawowego nie złożyli deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na ich gospodarstwo domowe lub których dochody przekraczają ustawowe ograniczenia, stawka czynszu pozostaje bez zmian i wynosi 12,80 zł za 1m² powierzchni użytkowej.

image_pdfimage_print

Zmiana godzin pracy od 02.01.2016

Informujemy, iż od 02.01.2016 r. wszystkie jednostki ZBM I TBS Sp. z o.o. będą otwarte dla Klientów

od poniedziałku do piątku w godzinach

Poniedziałek 8.00 -15.00

Wtorek 8.00 – 15.00

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 16.30

Piątek 8.00 – 13.30

image_pdfimage_print

Zmiany opłat za c.o.

Z dniem 1 grudnia 2015r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową Taryfę dla ciepła, zatwierdzoną Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OKA-4210-49(7)/2015/240/XIII/AZa z dnia 29 października 2015r.

Treść Taryfy

image_pdfimage_print

Ważne dla użytkowników gminnych lokali użytkowych

Oferujemy Państwu dostęp do modułu Internetowa Obsługa Kontrahenta, który daje możliwość: sprawdzenia stanu kartoteki finansowej, podglądu faktur, nr rachunku bankowego, itp. oraz dokonywania płatności za pośrednictwem sieci WWW.
Koszty wykonania przelewu każdorazowo ponosi osoba zlecająca, a wysokość opłaty wynosi 1,20 zł., bez względu na ilość faktur, za które jest ona dokonywana.  Firmą pośredniczącą w operacji i gwarantującą jej powodzenie jest firma Blue Media S.A.
Korzystanie z w/w modułu daje możliwość bieżącej kontroli kartoteki finansowej. Czytaj dalej

image_pdfimage_print