Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Królowej Bony 7 - Po remoncie

Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Bony 7

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku przy ul. Królowej Bony 7 w Gliwicach. Termomodernizacja polegała na remoncie elewacji wraz z ociepleniem ścian zewnętrznych budynku. Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy…

Czytaj więcej

Daszyńskiego 28

Termomodernizacja budynku przy ul. Daszyńskiego 28

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku  przy ul. Daszyńskiego 28 w Gliwicach. Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 28 w Gliwicach. Jest to kolejna inwestycja prowadzona i zakończona…

Czytaj więcej

Al. Korfantego 6 - po remoncie

Remont werandy przy Al. Korfantego 6

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż pod koniec lipca 2021 roku dobiegła końca inwestycja polegająca na renowacji werandy przy Al. Korfantego 6 w Gliwicach. Wspólnota Mieszkaniowa wykonała remont konstrukcji werandy, natomiast Miasto Gliwice wykonało nowe oszklenie werandy w uzgodnieniu…

Czytaj więcej

Wiślana 2-10

Zakończenie inwestycji pt. “Demontaż, transport i unieszkodliwienie azbestu oraz termoizolacja budynku – WM Wiślana 2-10”

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja realizowana w ramach projektu pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach oraz termoizolacja budynku”. Projekt realizowany był w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Klodnicka 13 - po remoncie

Termomodernizacja budynku przy ul. Kłodnickiej 13

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja polegająca na termomodernizacji budynku przy ul. Kłodnickiej 13 w Gliwicach. Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kłodnickiej 13 w Gliwicach. Realizacja inwestycji pozwoliła na pozyskanie Świadectwa Efektywności…

Czytaj więcej

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach