Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Państwo

Pragniemy poinformować, iż z dniem 08.11.2019r. rozpoczynamy konsultacje społeczne w związku z ubieganiem się Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach o dofinansowanie projektu “Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach oraz termoizolacja budynku”, w ramach działania 5.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Informujemy o możliwości zgłaszania uwag i opinii do wyżej wymienionego projektu do dnia 25.11.2019r. Z projektem można zapoznać się w siedzibie Zarządcy Wspólnoty, tj. ZBM I TBS Sp. z o.o., Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 w Gliwicach przy ul. Zabrskiej 15, w godzinach pracy biura.

Uwagi i opinie można zgłaszać:

  1. w formie elektronicznej na adres e-mail: dariusz.polak@zbmgliwice.pl,
  2. w formie papierowej na adres: ZBM I TBS Sp. z o.o., Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Zabrska 15, 44-100 Gliwice.

Ewentualne zapytania można kierować na ww. adres poczty elektronicznej, telefonicznie: 691-843-184 lub osobiście w siedzibie Zarządcy Wspólnoty.

Uwagi i opinie przyjmowane będą do dnia: 25.11.2019r., tj. przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie.


Raport z konsultacji społecznych w sprawie przeprowadzenia inwestycji pt.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego
przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach
oraz termoizolacja budynku”
przeprowadzonych w terminie od 8 listopada 2019 r. do 25 listopada 2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa zamierza przeprowadzić inwestycję pt.: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach oraz termoizolacja budynku”.

Konsultacje miały na celu przedstawienie interesariuszom szczegółowych informacji na temat zamierzonej inwestycji.

Z projektem można było zapoznać się w biurze Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej, ZBM I TBS Sp. z o. o. Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2 w Gliwicach przy ul. Zabrskiej 15.

Uwagi i opinie można było zgłaszać w formie elektronicznej na adres: dariusz.polak@zbmgliwice.pl
lub w formie papierowej na adres ZBM I TBS Sp. z o.o., Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2, ul. Zabrska 15, 44-100 Gliwice.

W wyznaczonym okresie konsultacji społecznych trzy osoby fizyczne zwróciły się o udzielenie szczegółowych informacji (dwukrotnie w siedzibie Zarządcy i raz telefonicznie). Każda z zainteresowanych osób po uzyskaniu kompleksowych wyjaśnień wyraziła poparcie dla realizacji przedsięwzięcia.

W całym okresie konsultacji nie wniesiono jakichkolwiek uwag.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach