Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja realizowana w ramach projektu pod nazwą: „Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach”.

Projekt realizowany był w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – zmniejszenie emisyjności gospodarki. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt przyczynił się do zmniejszenie kosztów ogrzewania, także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawy komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 173-179

Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach przy wsparciu funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jest to kolejna inwestycja prowadzona przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach