Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w imieniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ogłoszona została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zgodnie z art. 24e ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz. U. z 2020r., poz. 2028). Zatwierdzona przez organ regulacyjny taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, czyli od dnia 01 października 2021r. na okres 3 lat i obowiązuje na terenie gmin: Gliwice, Pyskowice, Sośnicowice, Zbrosławice oraz Rudziniec.


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Grupa taryfowaCena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2021r.
do 30.09.2022r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2021r.
do 30.09.2022r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2022r.
do 30.09.2023r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2022r.
do 30.09.2023r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2023r.
do 30.09.2024r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2023r.
do 30.09.2024r.
nettobruttonettobruttonettobrutto
Gospodarstwa domowe5,335,765,335,765,335,76
Cele farmaceutyczno – spożywcze produkcji napojów
lub art. spożywczych
5,365,795,365,795,365,79
Pozostali odbiorcy usług5,425,855,425,855,425,85

Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Grupa taryfowaCena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2021r.
do 30.09.2022r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2021r.
do 30.09.2022r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2022r.
do 30.09.2023r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2022r.
do 30.09.2023r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2023r.
do 30.09.2024r.
Cena w zł/m³ w okresie
od 01.10.2023r.
do 30.09.2024r.
nettobruttonettobruttonettobrutto
Gospodarstwa domowe7,327,917,458,057,478,07
Pozostali odbiorcy usług7,327,917,458,057,478,07

Opłata za przekroczenie warunków odprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych znajduje się na stronie www.pwik.gliwice.pl.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach