Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zatwierdził wniosek o płatność (za okres od 2021.12.01 do 2021.12.31) dla projektu pn. “Głęboka termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach”.

Ostateczna wysokość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 1.090.992,47 zł, a kwota dofinansowania 818.244,34 zł. Natomiast kwota premii inwestycyjnej wynosi 490.946,61 zł.

Projekt realizowany był w ramach działania POIS.01.07.00 – kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, oś priorytetowa POIS.01.00.00 – zmniejszenie emisyjności gospodarki. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt przyczynił się do zmniejszenie kosztów ogrzewania, także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz poprawy komfortu cieplnego w mieszkaniach i zwiększenie estetyki budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości w Gliwicach przy ulicy Pszczyńskiej 173-179

Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach przy wsparciu funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Jest to kolejna inwestycja prowadzona przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach