Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wszystkie ogłoszenia ZBM I TBS Sp. z o.o. zamieszczone do 01.08.2023r. znajdują się w poniższym linku – kliknij TUTAJ


Data publikacjiTematTermin składania ofertOgłoszenia/
Dokumentacja/
Zmiany
Informacja
z otwarcia ofert/
Wynik postępowania
19.06.2024r.Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy lokali mieszkalnych nr 1,5,6,7,8,16,17,18,22 przy ul. Łużyckiej 14 w Gliwicach polegającej na wydzieleniu łazienek25.06.2024r.067
29.05.2024r.Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w celu zamontowania dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym nr 12 w budynku przy ul. Zwycięstwa 12 w Gliwicach wraz z budową etażowej instalacji C.O. i  C.W.U., dobudową przewodu kominowego, aktualizacją opinii kominiarskiej i pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji05.06.2024r.
Uwaga: w pierwotnym terminie nie wpłynęła żadna oferta. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 14.06.2024r.
055
29.05.2024r.Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dotyczącej adaptacji strychu przyległego do mieszkania nr 9 w budynku przy ul. Pszczyńskiej 128 w Gliwicach05.06.2024r.054
29.05.2024r.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach, uwzględniającej wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, wprowadzenie łazienek, dobudowę przewodów kominowych wraz z wykonaniem parkingu wokół budynku, inne roboty towarzysząc wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji05.06.2024r.053
28.05.2024r.Wykonywanie rocznych przeglądów technicznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych  kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania31.05.2024r.051Informacja
14.05.2024r.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z adaptacją pomieszczenia stacji wymienników ciepła w budynku przy ul. Franciszkańskiej 24A w Gliwicach oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji21.05.2024r.
UWAGA
Aktualizacja z dnia 17.05.2024r.
Zamawiający dokonuje zmiany zakresu prac. W załączeniu NOWE “Wytyczne zamawiającego dot. zawartości dokumentacji technicznej”. Tym samym wcześniej dołączone Wytyczne należy uznać za nieobowiązujące. Jednocześnie dokonujemy zmiany terminu składania ofert na dzień 24.05.2024r.
UWAGA
Aktualizacja z dnia 21.05.2024r.
Zamawiający dokonuje modyfikacji załącznika Wytyczne zamawiającego dot. zawartości dokumentacji technicznej uszczegółowując termin realizacji zadania. Tym samym wcześniej dołączone Wytyczne należy uznać za nieobowiązujące.
045
Informacja
29.04.2024r.Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w celu zamontowania dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku przy ul. Kopalnianej 6A wraz z budową etażowej instalacji C.O., instalacji C.W.U., dobudową przewodu wentylacyjnego oraz pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji10.05.2024r.038Informacja
08.04.2024r.Wykonanie robót w zakresie zmiany sposobu użytkowania lokalu użytkowego U-1 na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach.15.04.2024r.035W postępowaniu, w wyznaczonym terminie nie została złożona żadna oferta. Zamawiający dokona wyboru oferty w trybie zapytania indywidualnego.
03.04.2024r.Opracowanie dokumentacji technicznej remontu lokalu usługowego nr U-1 (placówki Towarzystwa Wspierania Świetlicy  w Sośnicy) wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanego w Gliwicach przy ul. Skarbnika 35 w Gliwicach (działka nr 709 i 1839, obręb Sośnica)09.04.2024r.031Informacja
12.03.2024r.Wykonanie dokumentacji technicznej wewnętrznej instalacji gazowej w celu zamontowania dwufunkcyjnych kotłów gazowych z zamkniętą komorą spalania w lokalach mieszkalnych nr 2, 5, 6 w budynku przy
ul. Piwnej 7 w Gliwicach wraz z budową etażowej instalacji C.O., instalacji C.W.U., dobudową trzech przewodów wentylacyjnych, wydzieleniem pomieszczeń łazienek oraz pełnieniem nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji
22.03.2024r.028Informacja
23.02.2024r.Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej remontu budynku przy ul. Franciszkańskiej 25 (obręb Kolej, dz. Nr 341) w Gliwicach, wprowadzenie c.o. i c.w.u z sieci ciepłowniczej miejskiej, remont klatek schodowych, wzmocnieniem i naprawą istniejących stropów oraz innymi robotami towarzyszącymi wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji06.03.2024r.018Informacja
20.20.2024r.Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.23.02.2024r.017Informacja

Postępowanie zostało unieważnione; cena jedynej złożonej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
01.02.2024r.Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.09.02.2024r.

Uwaga ! W związku z niezłożeniem ofert w pierwotnym terminie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.02.2024r.
013Informacja

Postępowanie zostało unieważnione; cena jedynej złożonej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
01.02.2024r.Dostawa flag państwowych, drzewców do flag
dla  Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
09.02.2024r.

Uwaga ! W związku z niezłożeniem ofert w pierwotnym terminie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.02.2024r.
012W postępowaniu, w obu terminach nie została złożona żadna oferta. Zamawiający dokona wyboru oferty w trybie zapytania indywidualnego.
01.02.2024r.Dostawa trutki na szczury, jednorazowych, papierowych tacek do wyłożenia trutki, nalepek informacyjnych samoprzylepnych ostrzegających  o wyłożeniu trutki;
dla  Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.
09.02.2024r.011Informacja
01.02.2024r.Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej od stacji wymienników ciepła w budynku przy ul. Rynek 4-5 w Gliwicach.09.02.2024r.

Uwaga ! W związku z niezłożeniem ofert w pierwotnym terminie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.02.2024r.
010Informacja
11.01.2024r.Wykonanie usług w zakresie przycinki, wycinki, nasadzeń drzew i krzewów oraz frezowania pni łącznie z usuwaniem korzeni, jak również wywozem odpadów i uporządkowaniem terenu po zakończeniu prac z nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.17.01.2024r.003Informacja
10.01.2024r.wykonywanie usług ochrony mienia gminnego zarządzanego i administrowanego przez Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach.17.01.2024r.002Informacja
10.01.2024r.Wykonywanie usług w zakresie utrzymania czystości na terenach niezabudowanych, koszenia trawy i przycinania żywopłotów wraz z wywozem skoszonej trawy i odpadów z cięcia żywopłotów, zbierania liści wraz z ich wywozem oraz odśnieżania chodników i przejść wraz z ich posypywaniem.16.01.2024r.001Informacja
22.12.2023r.Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej adaptacji lokalu usługowego nr U-1 na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach.

Zamówienie powtórzone
29.12.2023r.

Uwaga ! Aktualizacja z dnia 03.01.2024r: z uwagi na brak złożonych ofert wydłuża się termin składania ofert do dnia 11.01.2024r. Pozostałe warunki zamówienia bez zmian.
066-IIInformacja
21.12.2023r.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu trzech lokali mieszkalnych nr 12,14,15 w budynku przy ul. Kozielskiej 13 w Gliwicach, obejmującej wydzielenie pomieszczenia łazienki, dobudowę pionu kanalizacyjnego, dobudowę przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych, przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu dwufunkcyjnych kotów gazowych

Zamówienie powtórzone
29.12.2023r.

Uwaga ! Aktualizacja z dnia 03.01.2024r: z uwagi na brak złożonych ofert wydłuża się termin składania ofert do dnia 11.01.2024r. Pozostałe warunki zamówienia bez zmian.
067-IIInformacja
14.12.2023r.Dostawa materiałów biurowych dla Zarządu Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach20.12.2023r.082Informacja
18.10.2023r.Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu trzech lokali mieszkalnych nr 12,14,15 w budynku przy ul. Kozielskiej 13 w Gliwicach, obejmującej wydzielenie pomieszczenia łazienki, dobudowę pionu kanalizacyjnego, dobudowę przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych, przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w celu montażu dwufunkcyjnych kotów gazowych24.10.2023r.067Informacja z otwarcia ofert

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na rezygnację z wykonania zadania w roku budżetowym 2023.
17.10.2023r.Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej adaptacji lokalu usługowego nr U-1 na lokal mieszkalny w budynku przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach23.10.2023r.066W postępowaniu nie została złożona żadna oferta.
29.09.2023r.wykonanie wymiany stropu nad lokalem nr 7 w budynku przy ul. Zygmunta Starego 30 w Gliwicach04.10.2023r. godz.10.00062Informacja
19.09.2023Wykonanie demontażu (wyburzenia) pieców i palenisk węglowych wraz z montażem bojlerów i kuchenek elektrycznych oraz modernizacji instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Sopockiej 2 w Gliwicach22.09.2023r.058Informacja
10.08.2023r.Wykonanie przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w celu podłączenia dwufunkcyjnego kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania na cele grzewcze i przygotowania C.W.U. dla lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Styczyńskiego 4 w Gliwicach, doprowadzenie instalacji zimnej wody do kotła gazowego wraz z rozprowadzeniem instalacji ciepłej wody do kuchni i łazienki, dobudowa przewodu spalinowego i dwóch przewodów wentylacyjnych21.08.2023r.
do godz. 10:00
056Informacja
04.08.2023r.Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ul. Pszczyńskiej 98/5 w Gliwicach na rzecz usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej w ramach zadania “Rządowy program bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa z Funduszu Dopłat, realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – Remont lokalu przy ul. Pszczyńskiej 98/5 – V”21.08.2023r.
do godz. 10:00
055Informacja

Pliki do pobrania

Pobierz

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach